Jump to content


Nabízíme zprostředkování zaměstnanců z ciziny v oboru dřevovýroby a výroby palet

Мы предлагаем вербовки рабочей силы из-за рубежа в области обработки древесины и производства поддонов

FELIX&MGV s.r.o. poskytuje personální a poradenské služby v oblasti pracovního uplatnění.

FELIX & MGV ООО штатное расписание и предоставляет консалтинговые услуги в сфере занятости

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uchazečům o práci nabízíme zaměstnání, a to buď přímo v naší společnosti, nebo jej zprostředkujeme u našich smluvních partnerů. Práci v České republice zprostředkujeme také cizincům s trvalým pobytem v ČR nebo členam EU.
Соискатели предложение о работе, либо непосредственно в нашем обществе, или устроить для наших партнеров.
Работа в Чехии также можем организовать для иностранцев, постоянно проживающих в Чешской Республике или členam ЕС.